ĐĂNG NHẬP

Giới thiệu về Cổng Dịch vụ công Bộ Tư pháp


Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng dịch vụ công Bộ Tư pháp cung cấp thông tin về bộ thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tư pháp.

  Cá nhân, tổ chức dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công Bộ Tư pháp tại địa chỉ duy nhất www.dichvucong.moj.gov.vn theo nhu cầu người dùng từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet để hưởng nhiều lợi ích từ Cổng Dịch vụ công Bộ Tư pháp.