ĐĂNG NHẬP

Hướng dẫn nộp hồ sơ
Bước 1: Chọn dịch vụ công để thực hiện đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến tại mục DỊCH VỤ CÔNG
 
 

Bước 2:
  • Điền thông tin người nộp hồ sơ: Họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu ...trong phần Thông tin chung, lưu ý
+ Các thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập
+ Số giấy tờ tùy thân (CMT, Hộ chiếu, Thẻ căn cước,…) được sử dụng để xác thực thông tin khi tra cứu hồ sơ đã nộp
+ Điện thoại, email: được sử dụng để cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi thông báo trong quá trình giải quyết hồ sơ (nếu có)


 

 
  • Tích chọn và đính kèm các thành phần hồ sơ kèm theo
 
  • Điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu
 
 
 
  • Tích chọn vào ô Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về các thông tin đã khai, bấm nút TIẾP TỤC
Bước 3:
Xem lại thông tin tờ khai, nếu đúng nhập mã xác thực, bấm nút TIẾP TỤC. Công dân có thể in tờ khai với các thông tin đã khai tại nút In Tờ khai
Bước 4:
  • Nhận mã số đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến và kết thúc quá trình đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến
  • Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để người nộp hồ sơ được biết khi thực hiện tra cứu hồ sơ.
Lưu ý:
Sau khi đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến, Công dân mang hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đến nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và đóng phí, lệ phí (nếu có)
  • Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Công dân sẽ nhận được thông báo về thời gian giải quyết hồ sơ để nhận phiếu hẹn trả kết quả.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, Công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ thông qua email. Trường hợp được yêu cầu bổ sung hồ sơ, công dân truy cập Tra cứu hồ sơ và sử dụng mã phiếu biên nhận được gửi qua đường email để biết trạng thái hồ sơ của mình. Sau đó sử dụng nút Bổ sung hồ sơ để bổ sung các giấy tờ còn thiếu.